Умови Використання

Умови Використання

Умови Використання

Останнє оновлення: 23 січня 2024 року


Ми - Biobetter, зареєстрована діяльність в Україні на ФОП Малиновську Марину Валентинівну, ІПН: 3256019344 («Biobetter», «ми», «нас»). Наша зареєстрована офісна адреса: Адреса: м.Київ, Русанівський бульвар, 6.

ЗВ'ЯЗОК З НАМИ Якщо у вас є питання, ви можете зв'язатися з нашою службою підтримки клієнтів, надіславши електронний лист на hello@biobetter.io. 


Ця Угода містить ознаки публічного договору та договору приєднання, зокрема її умови викладені у стандартній та незмінній для усіх користувачів формі. Використовуючи застосунок будь-яким способом, користувачі підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з усіма положеннями цієї Угоди. Використання Biobetter вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди.

Користувачі не можуть пропонувати свої умови до цієї Угоди.

До відносин між користувачами та правовласником застосовуються положення ст. 633 Цивільного кодексу України (щодо публічного договору) та ст. 634 Цивільного кодексу України щодо договору приєднання, а також інші законодавчі положення, передбачені чинним законодавством України, які врегульовують відносини сторін.

ВИ як користувач ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО завантаження та ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ сервісу Biobetter ЗАСВІДЧУЄ ТОЙ ФАКТ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, ЗРОЗУМІЛИ ЇЇ УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗГОДНІ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ, а також те, що на момент завантаження застосунку та початку його використання вам виповнилося не менше, як 18 років.


1. Визначення понять.

1.1. Biobetter -  це сервіс, який пропонує персональні рекомендації, які базуються на потребах клієнта та результатах анкетування та обстежень. 

Застосунок  Biobetter – це web застосунок, набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування, який приводить його у дію для досягнення відповідної мети та/або результату, про який вказано у цій Угоді.

1.2. Ліцензійна Угода (Угода, ця Угода) – це дозвіл, який надається правовласником користувачам на використання програмного забезпечення (застосунку Biobetter) з обов’язковим дотриманням умов, визначених правовласником.

1.3. Користувач – фізична особа, що має належну цивільну дієздатність, та правомірно використовує Biobetter (без мети отримання прибутку), створивши відповідний профіль у застосунку. Користувачем за загальним правилом є повнолітня дієздатна фізична особа, яка досягнула 18 років. 

1.4. Профіль – сукупність інформації про користувача і даних авторизації (прізвище, ім’я, дата народження, стать, електронна пошта внесених користувачем у Biobetter під час реєстрації та протягом використання застосунку.

Повнолітня особа може створити свій власний профіль.


2. Загальні умови використання Biobetter

2.1. Користуватися Biobetter можуть тільки користувачі, що прийняли всі умови даної Угоди.

2.2. Для використання окремих сервісів та функціональних можливостей застосунку від користувача може вимагатися надання згоди на таке використання на умовах інших договорів та угод, про які користувачі обов’язково повідомляються з можливістю ознайомитися зі змістом таких документів та прийняти рішення про подальше використання або відмову від використання окремих сервісів та функціональних можливостей застосунку.

2.3. Перед початком використання Biobetter користувач зобов’язаний ознайомитися з Угодою та прийняти її умови. Презюмується, що прийнявши умови цієї Угоди, користувач ознайомився з її змістом, положення цієї Угоди є зрозумілими користувачеві, і він зобов’язаний їх виконувати. Користувач, який не погоджується з цією Угодою, не має права користуватися застосунком.

2.4. Правовласник гарантує:

 • безперебійну роботу застосунку;

 • роботу застосунку без помилок.

У разі виявлення технічних збоїв у роботі застосунку правовласник вживає заходів для їх усунення.

2.5. Користувач не має права змінювати (модифікувати) застосунок. У разі внесення користувачем змін (модифікацій) до застосунку, правовласник не несе відповідальності за коректну роботу застосунку, а користувач несе відповідальність за порушення вимог законодавства щодо інтелектуальну власність відповідно до вимог закону.

2.6. Користувач може зареєструватися у Biobettert, створивши особистий профіль, який може включати в себе дані про самого користувача.

2.7.Реєстрація в Biobetter  можлива лише у випадку надання користувачем згоди на обробку його/її персональних даних (або персональних даних особи, законним представником якої він є).

2.8. Права інтелектуальної власності на програмне забезпечення застосунку належать правовласнику. Використання програмного забезпечення застосунку іншими особами без згоди правовласника забороняється, у тому числі забороняється користувачам використовувати застосунок з комерційною метою.

2.9. Право інтелектуальної власності на назву застосунку (Biobetter) належать правовласнику. Використання бренду Biobetter іншими особами без згоди правовласника забороняється.

2.10. Користувачам та іншим особам без згоди правовласника забороняється будь-яким способом (в тому числі, але не виключно – рекламування, переклад, посилання тощо) та у будь-яких цілях використовувати контент та/або назву застосунку.

2.11. Використання застосунку користувачем є можливим лише після реєстрації та після створення власного профілю. Вхід до застосунку виконується користувачем шляхом введення паролю, який користувач встановлює самостійно. Пароль може не вводитися повторно, якщо перерва у використанні застосунку становить менше однієї хвилини.

2.12. Між правовласником та користувачами не виникають жодні правовідносини, крім тих, які пов’язані з використанням застосунку відповідно до передбачених цією Угодою правил.


3. ​Можливості Biobetter

3.1. Web застосунок Biobetter забезпечує користувачеві можливість:

 • отримати персоналізований перелік необхідних обстежень, які потрібні для початку роботи зі оптимізацією способу життя;

 • завантажити результати обстежень у застосунок;

 • оплатити послуги з обраного користувачем тарифного плану співпраці з Biobetter ;

 • інтерпретації результатів обстежень інструментами математичних алгоритмів;

 • автоматично перекладати результати аналізів на англійську мову;

 • зберігати історію всіх результатів аналізів користувача;

 • в динаміці порівнювати результати аналізів користувача;

 • записатись на консультацію зі спеціалістом, якщо користувач обрав пакет послуг, що передбачає таку опцію;

 • отримати рекомендації по образу життя від спеціаліста, задля досягнення цілей співпраці.

 • відслідовувати динаміку виконання щоденних призначень всередині застосунку в розділі “Мій день”

3.2. Всі дані, які отримує правовласник через використання застосунку користувачами, зберігаються з використанням хмарних сервісів або в інший спосіб, який може гарантувати збереження конфіденційності цих даних.


4. Права та обов’язки користувача Biobetter

4.1. Приймаючи положення Ліцензійної угоди, Користувач зобов’язується:

 • надавати Biobetter повну, достовірну та точну інформацію стосовно даних, які вимагаються при реєстрації та створенні профілю;

 • вживати всі можливі заходи для збереження у таємниці паролю для входу в Biobetter. До таких заходів відносяться: нерозголошення паролю третім особам, вхід у Biobetter лише за допомогою безпечних пристроїв тощо;

4.2. Користувач при реєстрації вносить у Biobetter наступні дані:

 • прізвище, ім’я;

 • дата народження;

 • стать;

 • місто перебування;

 • електронна пошта.

4.3.Користувачі можуть оновлювати інформацію про себе за допомогою налаштувань свого профілю.

4.4. Реєстрація користувачів (створення профілю) є обов’язковою умовою використання користувачем усіх послуг, які пропонує застосунок.

4.5. Користувачі несуть відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки щодо своїх персональних даних, наданих Biobetter.

4.6. Кожен Користувач може створити лише один профіль.

4.7. Створений профіль передається Користувачу у користування на необмежений строк (поки користувач використовує застосунок; поки правовласник підтримує дію застосунку).

4.8. Користувач має право видалити свій профіль в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це правовласника.

4.9. Правовласник має право припинити обслуговування застосунку Biobetter у будь-який момент на власний розсуд, повідомивши користувачів не менш як за 14 днів. Ризик втрати незбережених даних (результатів аналізів) несе користувач.

4.10. Користувач погоджується, що будь-які послуги, які надає застосунок, можуть включати також розміщення рекламних оголошень. Види реклами визначаються відповідно до закону. Користувач погоджується, що інформація, надана ним під час реєстрації та користуванням застосунком, може використовуватися правовласником для підбору та подальшої демонстрації (показу) Користувачам відповідних рекламних пропозицій.


5. Використання файлів cookie

5.1. У процесі користування застосунком здійснюється автоматичне збирання інформація про використання застосунку: переглянуті сторінки чи вміст, пошуки, дата та час доступу, інформацію про обладнання та програмне забезпечення, інформацію про пристрої, які використовуються для доступу до застосунку.

5.2. Використання файлів cookie, які збираються анонімно, відбувається з метою збору статистичної інформації, яка використовуватиметься для більш зручного використання Biobetter, безпечного пошуку інформації у застосунку, полегшення заповнення форм, покращення користувацького середовище, спостереження за використанням послуг в онлайн форматі тощо.


6. ​Відповідальність

6.1. Користувачі погоджуються з тим, що використовують застосунок добровільно та на власний ризик.

6.2. Між правовласником та користувачами не виникають відносин по спільній діяльності, трудові відносини, відносини найму (оренди) або інші відносин, прямо не передбачені цією Угодою.

6.3. Правовласник не є стороною договорів, укладених за сприяння застосунку між Користувачами та лабораторіями, клініками тощо. Правовласник не несе жодної відповідальності:

 • за достовірність/недостовірність результатів аналізів, зроблених користувачеві клінікою (лабораторією) в результаті запису на здачу цих аналізів;

 • за неможливість здачі аналізів у день запису, відмову клініки (лабораторії) у прийнятті користувача на здачу аналізів;

 • за неможливість користувача скористатися застосунком через технічні труднощі, які виникли без вини правовласника (відсутність електропостачання, відсутність Інтернет – зв’язку, Інтернет – зв’язок не належної якості тощо);

 • технічні перебої, помилки у роботі застосунку у зв’язку із відсутністю підключення до мережі Інтернет;

 • за втрати даних та/або іншу заподіяну шкоду, що спричинена іншим програмним забезпеченням, яке встановлено користувачем самостійно на пристрій, на якому використовується застосунок;

 • за втрату даних, зумовлену неправильним використанням застосунку користувачем;

 • надання користувачем доступу до своїх ідентифікаційних даних (логін, пароль тощо) третім особам та за втрату даних, зумовлених доступом третіх осіб до логіну, паролю тощо користувача;

 • в інших випадках, коли не має вини правовласника.

6.4. Користувач несе відповідальність за актуалізацію особистої інформації (у разі її зміни).

6.5. Презюмується, що всі дії, які вчиняються у застосунку, вчиняються саме користувачем як власником відповідного профілю. Користувач самостійно слідкує за використанням застосунку та вживає заходів для ненадання доступу до нього третім особам.

6.6. Персональні дані користувачів обробляються правовласником виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних». Доступ третім особам до персональних даних надається правовласником лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Використовуючи застосунок, користувач надає згоду на доступ, обробку, поширення та використання персональних даних (інформації), вказаних у цій Угоді та у Правилах конфіденційності.

6.7. Вся інформація, яка збирається застосунком, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

6.8 Вся зібрана застосунком інформація від користувачів може охоронятися як комерційна таємниця в порядку, визначеному законом.

6.9. Застосунок забезпечує таємницю і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів.

6.10. Користувач має право вимагати стирання своїх персональних даних правовласником у випадках, передбачених цією Угодою та законом. Правовласник повинен здійснити стирання на вимогу користувача без будь-якої безпідставної затримки.

Також правовласник повинен стерти персональні дані користувача без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення однієї з наведених наступних підстав:

 • немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх збирали чи іншим чином опрацьовували;

 • користувач відкликає згоду, надану на опрацювання його персональних даних, та немає іншої законної підстави для опрацювання цих персональних даних;

 • користувач заперечує проти опрацювання його персональних даних на підставах, передбачених законом;

 • персональні дані користувача опрацьовували незаконно;

 • персональні дані необхідно стерти для дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на правовласника;

 • інші підстави, передбачені законом.

У разі, якщо правовласник оприлюднив персональні дані користувачів (користувача), але в подальшому на підставах, вказаних у цьому пункті, він повинен стерти ці персональні дані, правовласник, з урахуванням наявних технологій та витрат на їхню реалізацію, повинен вжити відповідних заходів, у тому числі, технічних заходів, для інформування третіх осіб, які опрацьовують персональні дані користувачів (користувача), про те, що користувач направив запит на стирання правовласником та третіми особами будь-яких посилань на такі персональні дані, їхні копії чи відтворення.

Правовласник має право не стирати всі або необхідну частину персональних даних користувачів (користувача) у випадках, передбачених законом, в тому числі, але не виключно:

 • для реалізації права на свободу вираження поглядів та свободу інформації;

 • для дотримання встановленого законом зобов’язання, що вимагає опрацювання персональних даних  згідно з законом, який поширюється на правовласника, або для виконання завдання в суспільних інтересах, або здійснення офіційних повноважень та обов’язків, покладених на правовласника відповідно до закону;

 • на підставах суспільного інтересу в сфері охорони громадського здоров’я відповідно до закону;

 • для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового, історичного дослідження або статистичних цілей, з метою ведення податкового та бухгалтерського обліку, обліку результатів господарської діяльності відповідно до закону;

 • для здійснення або захисту прав правовласника, для складення відповідних процесуальних документів.


7. Інші умови

7.1. Правовласник може в будь-який час внести зміни в цю Угоду та/або викласти її в новій редакції без попереднього повідомлення Користувачів.

7.2. Нова редакція Угоди (або її зміна) вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті https://biobetter.io/ .

7.3. Правовласник не несе відповідальність за неповідомлення Користувачів про внесення змін.

7.4. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами застосунку після внесення змін до цієї Угоди, такі дії вважаються підтвердженням факту його ознайомлення з новою редакцією Угоди (внесеними змінами).

7.5. Внесення користувачем у Biobetter електронної пошти або інших засобів зв’язку надає Правовласнику право надсилати користувачеві інформаційні повідомлення, здійснювати йому повідомлення на електронну пошту, повідомлення у месенджери тощо. Це може здійснюватися з інформаційною метою, а також для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у застосунку Biobetter.

7.6. Усі спори стосовно використання застосунку вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

7.7. Відносини між правовласником і користувачем, що не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

Останнє оновлення: 23 січня 2024 року


Ми - Biobetter, зареєстрована діяльність в Україні на ФОП Малиновську Марину Валентинівну, ІПН: 3256019344 («Biobetter», «ми», «нас»). Наша зареєстрована офісна адреса: Адреса: м.Київ, Русанівський бульвар, 6.

ЗВ'ЯЗОК З НАМИ Якщо у вас є питання, ви можете зв'язатися з нашою службою підтримки клієнтів, надіславши електронний лист на hello@biobetter.io. 


Ця Угода містить ознаки публічного договору та договору приєднання, зокрема її умови викладені у стандартній та незмінній для усіх користувачів формі. Використовуючи застосунок будь-яким способом, користувачі підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з усіма положеннями цієї Угоди. Використання Biobetter вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди.

Користувачі не можуть пропонувати свої умови до цієї Угоди.

До відносин між користувачами та правовласником застосовуються положення ст. 633 Цивільного кодексу України (щодо публічного договору) та ст. 634 Цивільного кодексу України щодо договору приєднання, а також інші законодавчі положення, передбачені чинним законодавством України, які врегульовують відносини сторін.

ВИ як користувач ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО завантаження та ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ сервісу Biobetter ЗАСВІДЧУЄ ТОЙ ФАКТ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, ЗРОЗУМІЛИ ЇЇ УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗГОДНІ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ, а також те, що на момент завантаження застосунку та початку його використання вам виповнилося не менше, як 18 років.


1. Визначення понять.

1.1. Biobetter -  це сервіс, який пропонує персональні рекомендації, які базуються на потребах клієнта та результатах анкетування та обстежень. 

Застосунок  Biobetter – це web застосунок, набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування, який приводить його у дію для досягнення відповідної мети та/або результату, про який вказано у цій Угоді.

1.2. Ліцензійна Угода (Угода, ця Угода) – це дозвіл, який надається правовласником користувачам на використання програмного забезпечення (застосунку Biobetter) з обов’язковим дотриманням умов, визначених правовласником.

1.3. Користувач – фізична особа, що має належну цивільну дієздатність, та правомірно використовує Biobetter (без мети отримання прибутку), створивши відповідний профіль у застосунку. Користувачем за загальним правилом є повнолітня дієздатна фізична особа, яка досягнула 18 років. 

1.4. Профіль – сукупність інформації про користувача і даних авторизації (прізвище, ім’я, дата народження, стать, електронна пошта внесених користувачем у Biobetter під час реєстрації та протягом використання застосунку.

Повнолітня особа може створити свій власний профіль.


2. Загальні умови використання Biobetter

2.1. Користуватися Biobetter можуть тільки користувачі, що прийняли всі умови даної Угоди.

2.2. Для використання окремих сервісів та функціональних можливостей застосунку від користувача може вимагатися надання згоди на таке використання на умовах інших договорів та угод, про які користувачі обов’язково повідомляються з можливістю ознайомитися зі змістом таких документів та прийняти рішення про подальше використання або відмову від використання окремих сервісів та функціональних можливостей застосунку.

2.3. Перед початком використання Biobetter користувач зобов’язаний ознайомитися з Угодою та прийняти її умови. Презюмується, що прийнявши умови цієї Угоди, користувач ознайомився з її змістом, положення цієї Угоди є зрозумілими користувачеві, і він зобов’язаний їх виконувати. Користувач, який не погоджується з цією Угодою, не має права користуватися застосунком.

2.4. Правовласник гарантує:

 • безперебійну роботу застосунку;

 • роботу застосунку без помилок.

У разі виявлення технічних збоїв у роботі застосунку правовласник вживає заходів для їх усунення.

2.5. Користувач не має права змінювати (модифікувати) застосунок. У разі внесення користувачем змін (модифікацій) до застосунку, правовласник не несе відповідальності за коректну роботу застосунку, а користувач несе відповідальність за порушення вимог законодавства щодо інтелектуальну власність відповідно до вимог закону.

2.6. Користувач може зареєструватися у Biobettert, створивши особистий профіль, який може включати в себе дані про самого користувача.

2.7.Реєстрація в Biobetter  можлива лише у випадку надання користувачем згоди на обробку його/її персональних даних (або персональних даних особи, законним представником якої він є).

2.8. Права інтелектуальної власності на програмне забезпечення застосунку належать правовласнику. Використання програмного забезпечення застосунку іншими особами без згоди правовласника забороняється, у тому числі забороняється користувачам використовувати застосунок з комерційною метою.

2.9. Право інтелектуальної власності на назву застосунку (Biobetter) належать правовласнику. Використання бренду Biobetter іншими особами без згоди правовласника забороняється.

2.10. Користувачам та іншим особам без згоди правовласника забороняється будь-яким способом (в тому числі, але не виключно – рекламування, переклад, посилання тощо) та у будь-яких цілях використовувати контент та/або назву застосунку.

2.11. Використання застосунку користувачем є можливим лише після реєстрації та після створення власного профілю. Вхід до застосунку виконується користувачем шляхом введення паролю, який користувач встановлює самостійно. Пароль може не вводитися повторно, якщо перерва у використанні застосунку становить менше однієї хвилини.

2.12. Між правовласником та користувачами не виникають жодні правовідносини, крім тих, які пов’язані з використанням застосунку відповідно до передбачених цією Угодою правил.


3. ​Можливості Biobetter

3.1. Web застосунок Biobetter забезпечує користувачеві можливість:

 • отримати персоналізований перелік необхідних обстежень, які потрібні для початку роботи зі оптимізацією способу життя;

 • завантажити результати обстежень у застосунок;

 • оплатити послуги з обраного користувачем тарифного плану співпраці з Biobetter ;

 • інтерпретації результатів обстежень інструментами математичних алгоритмів;

 • автоматично перекладати результати аналізів на англійську мову;

 • зберігати історію всіх результатів аналізів користувача;

 • в динаміці порівнювати результати аналізів користувача;

 • записатись на консультацію зі спеціалістом, якщо користувач обрав пакет послуг, що передбачає таку опцію;

 • отримати рекомендації по образу життя від спеціаліста, задля досягнення цілей співпраці.

 • відслідовувати динаміку виконання щоденних призначень всередині застосунку в розділі “Мій день”

3.2. Всі дані, які отримує правовласник через використання застосунку користувачами, зберігаються з використанням хмарних сервісів або в інший спосіб, який може гарантувати збереження конфіденційності цих даних.


4. Права та обов’язки користувача Biobetter

4.1. Приймаючи положення Ліцензійної угоди, Користувач зобов’язується:

 • надавати Biobetter повну, достовірну та точну інформацію стосовно даних, які вимагаються при реєстрації та створенні профілю;

 • вживати всі можливі заходи для збереження у таємниці паролю для входу в Biobetter. До таких заходів відносяться: нерозголошення паролю третім особам, вхід у Biobetter лише за допомогою безпечних пристроїв тощо;

4.2. Користувач при реєстрації вносить у Biobetter наступні дані:

 • прізвище, ім’я;

 • дата народження;

 • стать;

 • місто перебування;

 • електронна пошта.

4.3.Користувачі можуть оновлювати інформацію про себе за допомогою налаштувань свого профілю.

4.4. Реєстрація користувачів (створення профілю) є обов’язковою умовою використання користувачем усіх послуг, які пропонує застосунок.

4.5. Користувачі несуть відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки щодо своїх персональних даних, наданих Biobetter.

4.6. Кожен Користувач може створити лише один профіль.

4.7. Створений профіль передається Користувачу у користування на необмежений строк (поки користувач використовує застосунок; поки правовласник підтримує дію застосунку).

4.8. Користувач має право видалити свій профіль в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це правовласника.

4.9. Правовласник має право припинити обслуговування застосунку Biobetter у будь-який момент на власний розсуд, повідомивши користувачів не менш як за 14 днів. Ризик втрати незбережених даних (результатів аналізів) несе користувач.

4.10. Користувач погоджується, що будь-які послуги, які надає застосунок, можуть включати також розміщення рекламних оголошень. Види реклами визначаються відповідно до закону. Користувач погоджується, що інформація, надана ним під час реєстрації та користуванням застосунком, може використовуватися правовласником для підбору та подальшої демонстрації (показу) Користувачам відповідних рекламних пропозицій.


5. Використання файлів cookie

5.1. У процесі користування застосунком здійснюється автоматичне збирання інформація про використання застосунку: переглянуті сторінки чи вміст, пошуки, дата та час доступу, інформацію про обладнання та програмне забезпечення, інформацію про пристрої, які використовуються для доступу до застосунку.

5.2. Використання файлів cookie, які збираються анонімно, відбувається з метою збору статистичної інформації, яка використовуватиметься для більш зручного використання Biobetter, безпечного пошуку інформації у застосунку, полегшення заповнення форм, покращення користувацького середовище, спостереження за використанням послуг в онлайн форматі тощо.


6. ​Відповідальність

6.1. Користувачі погоджуються з тим, що використовують застосунок добровільно та на власний ризик.

6.2. Між правовласником та користувачами не виникають відносин по спільній діяльності, трудові відносини, відносини найму (оренди) або інші відносин, прямо не передбачені цією Угодою.

6.3. Правовласник не є стороною договорів, укладених за сприяння застосунку між Користувачами та лабораторіями, клініками тощо. Правовласник не несе жодної відповідальності:

 • за достовірність/недостовірність результатів аналізів, зроблених користувачеві клінікою (лабораторією) в результаті запису на здачу цих аналізів;

 • за неможливість здачі аналізів у день запису, відмову клініки (лабораторії) у прийнятті користувача на здачу аналізів;

 • за неможливість користувача скористатися застосунком через технічні труднощі, які виникли без вини правовласника (відсутність електропостачання, відсутність Інтернет – зв’язку, Інтернет – зв’язок не належної якості тощо);

 • технічні перебої, помилки у роботі застосунку у зв’язку із відсутністю підключення до мережі Інтернет;

 • за втрати даних та/або іншу заподіяну шкоду, що спричинена іншим програмним забезпеченням, яке встановлено користувачем самостійно на пристрій, на якому використовується застосунок;

 • за втрату даних, зумовлену неправильним використанням застосунку користувачем;

 • надання користувачем доступу до своїх ідентифікаційних даних (логін, пароль тощо) третім особам та за втрату даних, зумовлених доступом третіх осіб до логіну, паролю тощо користувача;

 • в інших випадках, коли не має вини правовласника.

6.4. Користувач несе відповідальність за актуалізацію особистої інформації (у разі її зміни).

6.5. Презюмується, що всі дії, які вчиняються у застосунку, вчиняються саме користувачем як власником відповідного профілю. Користувач самостійно слідкує за використанням застосунку та вживає заходів для ненадання доступу до нього третім особам.

6.6. Персональні дані користувачів обробляються правовласником виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних». Доступ третім особам до персональних даних надається правовласником лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Використовуючи застосунок, користувач надає згоду на доступ, обробку, поширення та використання персональних даних (інформації), вказаних у цій Угоді та у Правилах конфіденційності.

6.7. Вся інформація, яка збирається застосунком, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

6.8 Вся зібрана застосунком інформація від користувачів може охоронятися як комерційна таємниця в порядку, визначеному законом.

6.9. Застосунок забезпечує таємницю і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів.

6.10. Користувач має право вимагати стирання своїх персональних даних правовласником у випадках, передбачених цією Угодою та законом. Правовласник повинен здійснити стирання на вимогу користувача без будь-якої безпідставної затримки.

Також правовласник повинен стерти персональні дані користувача без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення однієї з наведених наступних підстав:

 • немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх збирали чи іншим чином опрацьовували;

 • користувач відкликає згоду, надану на опрацювання його персональних даних, та немає іншої законної підстави для опрацювання цих персональних даних;

 • користувач заперечує проти опрацювання його персональних даних на підставах, передбачених законом;

 • персональні дані користувача опрацьовували незаконно;

 • персональні дані необхідно стерти для дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на правовласника;

 • інші підстави, передбачені законом.

У разі, якщо правовласник оприлюднив персональні дані користувачів (користувача), але в подальшому на підставах, вказаних у цьому пункті, він повинен стерти ці персональні дані, правовласник, з урахуванням наявних технологій та витрат на їхню реалізацію, повинен вжити відповідних заходів, у тому числі, технічних заходів, для інформування третіх осіб, які опрацьовують персональні дані користувачів (користувача), про те, що користувач направив запит на стирання правовласником та третіми особами будь-яких посилань на такі персональні дані, їхні копії чи відтворення.

Правовласник має право не стирати всі або необхідну частину персональних даних користувачів (користувача) у випадках, передбачених законом, в тому числі, але не виключно:

 • для реалізації права на свободу вираження поглядів та свободу інформації;

 • для дотримання встановленого законом зобов’язання, що вимагає опрацювання персональних даних  згідно з законом, який поширюється на правовласника, або для виконання завдання в суспільних інтересах, або здійснення офіційних повноважень та обов’язків, покладених на правовласника відповідно до закону;

 • на підставах суспільного інтересу в сфері охорони громадського здоров’я відповідно до закону;

 • для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового, історичного дослідження або статистичних цілей, з метою ведення податкового та бухгалтерського обліку, обліку результатів господарської діяльності відповідно до закону;

 • для здійснення або захисту прав правовласника, для складення відповідних процесуальних документів.


7. Інші умови

7.1. Правовласник може в будь-який час внести зміни в цю Угоду та/або викласти її в новій редакції без попереднього повідомлення Користувачів.

7.2. Нова редакція Угоди (або її зміна) вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті https://biobetter.io/ .

7.3. Правовласник не несе відповідальність за неповідомлення Користувачів про внесення змін.

7.4. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами застосунку після внесення змін до цієї Угоди, такі дії вважаються підтвердженням факту його ознайомлення з новою редакцією Угоди (внесеними змінами).

7.5. Внесення користувачем у Biobetter електронної пошти або інших засобів зв’язку надає Правовласнику право надсилати користувачеві інформаційні повідомлення, здійснювати йому повідомлення на електронну пошту, повідомлення у месенджери тощо. Це може здійснюватися з інформаційною метою, а також для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у застосунку Biobetter.

7.6. Усі спори стосовно використання застосунку вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

7.7. Відносини між правовласником і користувачем, що не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

Останнє оновлення: 23 січня 2024 року


Ми - Biobetter, зареєстрована діяльність в Україні на ФОП Малиновську Марину Валентинівну, ІПН: 3256019344 («Biobetter», «ми», «нас»). Наша зареєстрована офісна адреса: Адреса: м.Київ, Русанівський бульвар, 6.

ЗВ'ЯЗОК З НАМИ Якщо у вас є питання, ви можете зв'язатися з нашою службою підтримки клієнтів, надіславши електронний лист на hello@biobetter.io. 


Ця Угода містить ознаки публічного договору та договору приєднання, зокрема її умови викладені у стандартній та незмінній для усіх користувачів формі. Використовуючи застосунок будь-яким способом, користувачі підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з усіма положеннями цієї Угоди. Використання Biobetter вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди.

Користувачі не можуть пропонувати свої умови до цієї Угоди.

До відносин між користувачами та правовласником застосовуються положення ст. 633 Цивільного кодексу України (щодо публічного договору) та ст. 634 Цивільного кодексу України щодо договору приєднання, а також інші законодавчі положення, передбачені чинним законодавством України, які врегульовують відносини сторін.

ВИ як користувач ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО завантаження та ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ сервісу Biobetter ЗАСВІДЧУЄ ТОЙ ФАКТ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, ЗРОЗУМІЛИ ЇЇ УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗГОДНІ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ, а також те, що на момент завантаження застосунку та початку його використання вам виповнилося не менше, як 18 років.


1. Визначення понять.

1.1. Biobetter -  це сервіс, який пропонує персональні рекомендації, які базуються на потребах клієнта та результатах анкетування та обстежень. 

Застосунок  Biobetter – це web застосунок, набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування, який приводить його у дію для досягнення відповідної мети та/або результату, про який вказано у цій Угоді.

1.2. Ліцензійна Угода (Угода, ця Угода) – це дозвіл, який надається правовласником користувачам на використання програмного забезпечення (застосунку Biobetter) з обов’язковим дотриманням умов, визначених правовласником.

1.3. Користувач – фізична особа, що має належну цивільну дієздатність, та правомірно використовує Biobetter (без мети отримання прибутку), створивши відповідний профіль у застосунку. Користувачем за загальним правилом є повнолітня дієздатна фізична особа, яка досягнула 18 років. 

1.4. Профіль – сукупність інформації про користувача і даних авторизації (прізвище, ім’я, дата народження, стать, електронна пошта внесених користувачем у Biobetter під час реєстрації та протягом використання застосунку.

Повнолітня особа може створити свій власний профіль.


2. Загальні умови використання Biobetter

2.1. Користуватися Biobetter можуть тільки користувачі, що прийняли всі умови даної Угоди.

2.2. Для використання окремих сервісів та функціональних можливостей застосунку від користувача може вимагатися надання згоди на таке використання на умовах інших договорів та угод, про які користувачі обов’язково повідомляються з можливістю ознайомитися зі змістом таких документів та прийняти рішення про подальше використання або відмову від використання окремих сервісів та функціональних можливостей застосунку.

2.3. Перед початком використання Biobetter користувач зобов’язаний ознайомитися з Угодою та прийняти її умови. Презюмується, що прийнявши умови цієї Угоди, користувач ознайомився з її змістом, положення цієї Угоди є зрозумілими користувачеві, і він зобов’язаний їх виконувати. Користувач, який не погоджується з цією Угодою, не має права користуватися застосунком.

2.4. Правовласник гарантує:

 • безперебійну роботу застосунку;

 • роботу застосунку без помилок.

У разі виявлення технічних збоїв у роботі застосунку правовласник вживає заходів для їх усунення.

2.5. Користувач не має права змінювати (модифікувати) застосунок. У разі внесення користувачем змін (модифікацій) до застосунку, правовласник не несе відповідальності за коректну роботу застосунку, а користувач несе відповідальність за порушення вимог законодавства щодо інтелектуальну власність відповідно до вимог закону.

2.6. Користувач може зареєструватися у Biobettert, створивши особистий профіль, який може включати в себе дані про самого користувача.

2.7.Реєстрація в Biobetter  можлива лише у випадку надання користувачем згоди на обробку його/її персональних даних (або персональних даних особи, законним представником якої він є).

2.8. Права інтелектуальної власності на програмне забезпечення застосунку належать правовласнику. Використання програмного забезпечення застосунку іншими особами без згоди правовласника забороняється, у тому числі забороняється користувачам використовувати застосунок з комерційною метою.

2.9. Право інтелектуальної власності на назву застосунку (Biobetter) належать правовласнику. Використання бренду Biobetter іншими особами без згоди правовласника забороняється.

2.10. Користувачам та іншим особам без згоди правовласника забороняється будь-яким способом (в тому числі, але не виключно – рекламування, переклад, посилання тощо) та у будь-яких цілях використовувати контент та/або назву застосунку.

2.11. Використання застосунку користувачем є можливим лише після реєстрації та після створення власного профілю. Вхід до застосунку виконується користувачем шляхом введення паролю, який користувач встановлює самостійно. Пароль може не вводитися повторно, якщо перерва у використанні застосунку становить менше однієї хвилини.

2.12. Між правовласником та користувачами не виникають жодні правовідносини, крім тих, які пов’язані з використанням застосунку відповідно до передбачених цією Угодою правил.


3. ​Можливості Biobetter

3.1. Web застосунок Biobetter забезпечує користувачеві можливість:

 • отримати персоналізований перелік необхідних обстежень, які потрібні для початку роботи зі оптимізацією способу життя;

 • завантажити результати обстежень у застосунок;

 • оплатити послуги з обраного користувачем тарифного плану співпраці з Biobetter ;

 • інтерпретації результатів обстежень інструментами математичних алгоритмів;

 • автоматично перекладати результати аналізів на англійську мову;

 • зберігати історію всіх результатів аналізів користувача;

 • в динаміці порівнювати результати аналізів користувача;

 • записатись на консультацію зі спеціалістом, якщо користувач обрав пакет послуг, що передбачає таку опцію;

 • отримати рекомендації по образу життя від спеціаліста, задля досягнення цілей співпраці.

 • відслідовувати динаміку виконання щоденних призначень всередині застосунку в розділі “Мій день”

3.2. Всі дані, які отримує правовласник через використання застосунку користувачами, зберігаються з використанням хмарних сервісів або в інший спосіб, який може гарантувати збереження конфіденційності цих даних.


4. Права та обов’язки користувача Biobetter

4.1. Приймаючи положення Ліцензійної угоди, Користувач зобов’язується:

 • надавати Biobetter повну, достовірну та точну інформацію стосовно даних, які вимагаються при реєстрації та створенні профілю;

 • вживати всі можливі заходи для збереження у таємниці паролю для входу в Biobetter. До таких заходів відносяться: нерозголошення паролю третім особам, вхід у Biobetter лише за допомогою безпечних пристроїв тощо;

4.2. Користувач при реєстрації вносить у Biobetter наступні дані:

 • прізвище, ім’я;

 • дата народження;

 • стать;

 • місто перебування;

 • електронна пошта.

4.3.Користувачі можуть оновлювати інформацію про себе за допомогою налаштувань свого профілю.

4.4. Реєстрація користувачів (створення профілю) є обов’язковою умовою використання користувачем усіх послуг, які пропонує застосунок.

4.5. Користувачі несуть відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки щодо своїх персональних даних, наданих Biobetter.

4.6. Кожен Користувач може створити лише один профіль.

4.7. Створений профіль передається Користувачу у користування на необмежений строк (поки користувач використовує застосунок; поки правовласник підтримує дію застосунку).

4.8. Користувач має право видалити свій профіль в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це правовласника.

4.9. Правовласник має право припинити обслуговування застосунку Biobetter у будь-який момент на власний розсуд, повідомивши користувачів не менш як за 14 днів. Ризик втрати незбережених даних (результатів аналізів) несе користувач.

4.10. Користувач погоджується, що будь-які послуги, які надає застосунок, можуть включати також розміщення рекламних оголошень. Види реклами визначаються відповідно до закону. Користувач погоджується, що інформація, надана ним під час реєстрації та користуванням застосунком, може використовуватися правовласником для підбору та подальшої демонстрації (показу) Користувачам відповідних рекламних пропозицій.


5. Використання файлів cookie

5.1. У процесі користування застосунком здійснюється автоматичне збирання інформація про використання застосунку: переглянуті сторінки чи вміст, пошуки, дата та час доступу, інформацію про обладнання та програмне забезпечення, інформацію про пристрої, які використовуються для доступу до застосунку.

5.2. Використання файлів cookie, які збираються анонімно, відбувається з метою збору статистичної інформації, яка використовуватиметься для більш зручного використання Biobetter, безпечного пошуку інформації у застосунку, полегшення заповнення форм, покращення користувацького середовище, спостереження за використанням послуг в онлайн форматі тощо.


6. ​Відповідальність

6.1. Користувачі погоджуються з тим, що використовують застосунок добровільно та на власний ризик.

6.2. Між правовласником та користувачами не виникають відносин по спільній діяльності, трудові відносини, відносини найму (оренди) або інші відносин, прямо не передбачені цією Угодою.

6.3. Правовласник не є стороною договорів, укладених за сприяння застосунку між Користувачами та лабораторіями, клініками тощо. Правовласник не несе жодної відповідальності:

 • за достовірність/недостовірність результатів аналізів, зроблених користувачеві клінікою (лабораторією) в результаті запису на здачу цих аналізів;

 • за неможливість здачі аналізів у день запису, відмову клініки (лабораторії) у прийнятті користувача на здачу аналізів;

 • за неможливість користувача скористатися застосунком через технічні труднощі, які виникли без вини правовласника (відсутність електропостачання, відсутність Інтернет – зв’язку, Інтернет – зв’язок не належної якості тощо);

 • технічні перебої, помилки у роботі застосунку у зв’язку із відсутністю підключення до мережі Інтернет;

 • за втрати даних та/або іншу заподіяну шкоду, що спричинена іншим програмним забезпеченням, яке встановлено користувачем самостійно на пристрій, на якому використовується застосунок;

 • за втрату даних, зумовлену неправильним використанням застосунку користувачем;

 • надання користувачем доступу до своїх ідентифікаційних даних (логін, пароль тощо) третім особам та за втрату даних, зумовлених доступом третіх осіб до логіну, паролю тощо користувача;

 • в інших випадках, коли не має вини правовласника.

6.4. Користувач несе відповідальність за актуалізацію особистої інформації (у разі її зміни).

6.5. Презюмується, що всі дії, які вчиняються у застосунку, вчиняються саме користувачем як власником відповідного профілю. Користувач самостійно слідкує за використанням застосунку та вживає заходів для ненадання доступу до нього третім особам.

6.6. Персональні дані користувачів обробляються правовласником виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних». Доступ третім особам до персональних даних надається правовласником лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Використовуючи застосунок, користувач надає згоду на доступ, обробку, поширення та використання персональних даних (інформації), вказаних у цій Угоді та у Правилах конфіденційності.

6.7. Вся інформація, яка збирається застосунком, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

6.8 Вся зібрана застосунком інформація від користувачів може охоронятися як комерційна таємниця в порядку, визначеному законом.

6.9. Застосунок забезпечує таємницю і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів.

6.10. Користувач має право вимагати стирання своїх персональних даних правовласником у випадках, передбачених цією Угодою та законом. Правовласник повинен здійснити стирання на вимогу користувача без будь-якої безпідставної затримки.

Також правовласник повинен стерти персональні дані користувача без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення однієї з наведених наступних підстав:

 • немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх збирали чи іншим чином опрацьовували;

 • користувач відкликає згоду, надану на опрацювання його персональних даних, та немає іншої законної підстави для опрацювання цих персональних даних;

 • користувач заперечує проти опрацювання його персональних даних на підставах, передбачених законом;

 • персональні дані користувача опрацьовували незаконно;

 • персональні дані необхідно стерти для дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на правовласника;

 • інші підстави, передбачені законом.

У разі, якщо правовласник оприлюднив персональні дані користувачів (користувача), але в подальшому на підставах, вказаних у цьому пункті, він повинен стерти ці персональні дані, правовласник, з урахуванням наявних технологій та витрат на їхню реалізацію, повинен вжити відповідних заходів, у тому числі, технічних заходів, для інформування третіх осіб, які опрацьовують персональні дані користувачів (користувача), про те, що користувач направив запит на стирання правовласником та третіми особами будь-яких посилань на такі персональні дані, їхні копії чи відтворення.

Правовласник має право не стирати всі або необхідну частину персональних даних користувачів (користувача) у випадках, передбачених законом, в тому числі, але не виключно:

 • для реалізації права на свободу вираження поглядів та свободу інформації;

 • для дотримання встановленого законом зобов’язання, що вимагає опрацювання персональних даних  згідно з законом, який поширюється на правовласника, або для виконання завдання в суспільних інтересах, або здійснення офіційних повноважень та обов’язків, покладених на правовласника відповідно до закону;

 • на підставах суспільного інтересу в сфері охорони громадського здоров’я відповідно до закону;

 • для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового, історичного дослідження або статистичних цілей, з метою ведення податкового та бухгалтерського обліку, обліку результатів господарської діяльності відповідно до закону;

 • для здійснення або захисту прав правовласника, для складення відповідних процесуальних документів.


7. Інші умови

7.1. Правовласник може в будь-який час внести зміни в цю Угоду та/або викласти її в новій редакції без попереднього повідомлення Користувачів.

7.2. Нова редакція Угоди (або її зміна) вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті https://biobetter.io/ .

7.3. Правовласник не несе відповідальність за неповідомлення Користувачів про внесення змін.

7.4. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами застосунку після внесення змін до цієї Угоди, такі дії вважаються підтвердженням факту його ознайомлення з новою редакцією Угоди (внесеними змінами).

7.5. Внесення користувачем у Biobetter електронної пошти або інших засобів зв’язку надає Правовласнику право надсилати користувачеві інформаційні повідомлення, здійснювати йому повідомлення на електронну пошту, повідомлення у месенджери тощо. Це може здійснюватися з інформаційною метою, а також для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у застосунку Biobetter.

7.6. Усі спори стосовно використання застосунку вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

7.7. Відносини між правовласником і користувачем, що не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

© 2024 Biobetter. All rights reserved.